Hà Nội: Đề xuất thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Moitruong.net.vn

– Thành phố Hà Nội sẽ trình các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12 dù năm 2019 có nhiều khó khăn nhưng thành phố đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên mọi mặt.

Ảnh minh hoạ

Đối với thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch; có 04 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; GRDP tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm vừa qua.

Năm 2020, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020, trong đó, phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH, GRDP tăng từ 7,5% trở lên.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, thách thức phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển cần tiếp tục tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: ùn tắc giao thông; ô nhiễm không khí; xử lý một số sự cố cháy nổ, môi trường; công tác quản lý đô thị bước đầu có thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác giải quyết các đoàn khiếu kiện đông người; ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức còn chưa tốt, có trường hợp phải xử lý hình sự. Cùng với đó, để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố sẽ trình các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp. Do đó, Hà Nội đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành sớm thông qua để kịp trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2020.

Minh Anh (t/h)