Hà Nội lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo bài bản, hài hòa

Minh Minh|23/05/2023 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở ngành, địa phương tham mưu, xây dựng đề án về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố.

UBND Hà Nội mới có văn bản gửi các đơn vị, sở, ngành về việc triển khai thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố.

Theo đó, UBND Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Quy hoạch - kiến trúc, Công an Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố.

via-he.jpg
Hà Nội lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo quyền lợi sinh kế của người dân.

Đặc biệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố; đảm bảo bài bản, toàn diện, chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị, gắn với đảm bảo quyền lợi sinh kế của người dân.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn vào tháng 6; hoàn thành đề án vào quý IV.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; xây dựng mức phụ cấp hợp lý và chế độ khuyến khích đối với đội ngũ văn phòng đảng ủy và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

TP Hà Nội cũng giao nhiệm vụ đánh giá mô hình hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận, huyện, thị xã; báo cáo Chính phủ về mô hình đội quản lý trật tự xây dựng đô thị sau khi kết thúc thí điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo bài bản, hài hòa