Hà Nội: Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản

Hoàng Anh|08/06/2022 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 13-CT/TU và kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án theo đúng phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”. Nêu cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch của UBND thành phố bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chỉ thị số 13-CT/TU, kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện chỉ thị nêu trên; phân công các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vi phạm và kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cũng nêu rõ 7 nhóm nội dung cụ thể về công tác quản lý đất đai, 6 nhóm nội dung cụ thể về công tác quản lý, khai thác khoáng sản. Từ đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản