hiện tượng El Nino

Hiện tượng El Nino bắt đầu hình thành trên Thái Bình Dương
Chuyên gia dự báo thời tiết đến từ Australia cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành trên Thái Bình Dương, kéo theo các điều kiện thời tiết khô hạn gây trầm trọng thêm hạn hán và nguy cơ cháy rừng.