huyện Hướng Hoá

Quảng Trị: Một đối tượng lĩnh 5 năm tù giam vì vận chuyển 04 cá thể tê tê
Tê tê Java (Manis javanica) là loài động vật hoang dã (ĐVHD) lớp thú được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm Nghị định 64/2019/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.