huyện Kỳ Sơn

Nhiều nơi tại TP. Hòa Bình thiếu nước sinh hoạt
Sáp nhập vào TP. Hòa Bình đã hơn 3 năm, nhưng tiến độ nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các phường, xã của huyện Kỳ Sơn (cũ) còn chậm. Nhiều nơi luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của dân cư trên địa bàn.