huyện Kỳ Sơn

Nghệ An: Tặng bằng khen cho 13 cá nhân dũng cảm cứu người trong trận lũ dữ ở huyện Kỳ Sơn
Những cá nhân đã dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong đợt lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn vào ngày 2/10/2022 được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.