huyện Yên Phong

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) quyết tâm giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường
Huyện Yên Phong đang dồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2026, quyết tâm giải quyết dứt điểm các điểm tập kết rác thải tràn đầy, bị ô nhiễm nghiêm trọng, đưa kinh tế của huyện phát triển hài hòa, bền vững.