[Infographic] Lạng Sơn đạt nhiều thành tựu quan trọng giai đoạn 2015 – 2020

Moitruong.net.vn

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Theo Vietnamnet