Khai thác nước ngầm

Khai thác nước ngầm quá mức (Bài 3): Cần những giải pháp cấp bách
Trước thực trạng khai thác nước ngầm quá mức, dẫn tới nhiều nguy cơ, hệ lụy, do đó cần nhiều giải pháp cấp bách đảm bảo an ninh nguồn nước tốt nhất.