Kiên Giang: Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2019 và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6

Moitruong.net.vn

– Sự kiện ngày đại dương thế giới 8/6/2019  được tổ chức tại Phú Quốc (Kiên Giang) nhằm nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển trong khu vực.

Tuần lễ Biển và Hải Đảo được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển, hải đảo Việt Nam.

Việc bảo vệ đại đương được cho là hành động cấp thiết nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo.

Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khoẻ của con người; trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tập trung các nguồn lực để thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo, ngày môi trường thế giới (5/6), ngày đại dương thế giới (8/6) và các chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và thả giống phục hồi nguồn lợi thuỷ sản bằng các hoạt động thiết thực.

Tích cực huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho toàn xã hội.

Đồng thời nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực trạng ô nhiễm môi trường biển từ các loại chất thải đặc biệt là rác thải nhựa; sự suy thoái các hệ sinh thái biển và suy giảm nguồn lợi hải sản do hoạt động khai thác quá mức, không tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cũng như tính cấp thiết trong việc bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động làm sạch biển, làm sạch môi trường ven biển nơi khu vực mình sinh sống, làm việc; khai thác thủy sản có trách nhiệm; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các hệ sinh thái biển.

Lễ mít tinh sẽ được tổ chức tại sân trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Bổn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh với các hoạt động bàn giao xe thu gom rác và thùng rác; các doanh nghiệp cam kết giảm thiểu rác thải nhựa; thi công tượng/mô hình con Bò biển làm từ rác thải nhựa thu nhặt được từ lễ ra quân tại bãi biển; thu gom rác làm sạch bãi biển nằm dọc theo vùng lõi khu bảo tồn biển Phú Quốc; ngư dân, doanh nghiệp thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi tại khu vực cỏ biển thuộc vùng lõi khu bảo tồn biển Phú Quốc; vệ sinh và thu gom rác làm sạch bờ biển, bãi biển, khu vực dân cư.

Tuần lễ Biển và Hải Đảo sẽ diễn ra từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 năm 2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và WWF-Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trương Anh Sáng