Lâm Đồng: Xử phạt Công ty Sunfeel Việt Nam 522 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường nhiều năm

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1628/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2020 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam với số tiền 522 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Cụ thể, theo Quyết định số 1628/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam, chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm Việt Nam tại lô C-6 và C-8, Khu công nghiệp Phú Hội số tiền 522 triệu đồng.

Sunfeel Việt Nam đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày đến dưới 200m3/ngày, quy định tại Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nước thải đen ngòm, mùi hôi thối từ bể nước thải khu xử lý kén tằm của công ty Sunfeel Việt Nam

Hình phạt bổ sung kèm theo là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong 4 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Trong vòng 30 ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam phải thực hiện khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Doanh nghiệp này cũng sẽ phải chi trả toàn bộ kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành.

Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam đăng ký hoạt động từ ngày 11/4/2017 tại tỉnh Lâm Đồng, do ông Lý Xuân (quốc tịch Trung Quốc) là người đại diện theo pháp luật.

Công ty này đăng ký lĩnh vực hoạt động “Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu”, địa chỉ trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2017, chuyên sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm đến nay, doanh nghiệp này liên tục bị các đơn vị hoạt động cùng trong Khu công nghiệp Phú Hội khiếu nại vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khác trong khu vực.

Từ năm 2018 đến nay, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn APPOLO Việt Nam liên tục kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường do Sunfeel Việt Nam gây ra, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân viên công ty.

Gần đây nhất, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp ngày 14/7, Công ty TNHH APPOLO Việt Nam tiếp tục kiến nghị, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên, vì mùi hôi thối từ bể nước thải khu xử lý kén tằm của công ty Sunfeel Việt Nam chỉ cách tòa nhà văn phòng của công ty APPOLO 10m.

Tình trạng mùi hôi thối liên tục xảy ra tại đây, khiến nhiều nhân viên của công ty APPOLO thường xuyên nghỉ việc. Do đó, đơn vị không duy trì được sản xuất kinh doanh và cung cấp đủ hàng cho khách.

Ngọc Linh