làm sạch môi trường

Các cơ quan của Liên hợp quốc đầu tư 115 triệu USD giúp làm sạch đại dương
Theo thông báo, sáng kiến “Đại dương sạch và khỏe mạnh” được phát triển sẽ trực tiếp tài trợ tới 115 triệu USD để làm sạch các khu vực ven biển và đã được ký kết tại Cuộc họp Hội đồng lần thứ 64 của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).