lò đốt rác

Bắc Giang: Sắp đưa vào sử dụng 15 lò đốt rác
Ngày 22/6, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.