mưa ngập

Gần 350 căn nhà ở Cà Mau bị ngập do mưa to kết hợp với triều cường dâng cao
Nước dâng gây ngập úng, thiệt hại hơn 705 ha diện tích lúa, 2 ha diện tích rau màu và 1,1 ha diện tích nuôi tôm, cá… Ngoài ra, mưa lớn và triều cường còn gây ngập cục bộ hơn 349 căn nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.