Năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức, 2,5% biên chế viên chức

Minh Anh (t/h)|03/01/2020 00:30

Moitruong.net.vn – Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, năm nay chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức là 2%, viên chức là 2,5%.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 05 năm từ 2016 – 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 05 năm 2021 – 2025. Do đó, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ và chỉ tiêu cần phải thực hiện trong năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu trong năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức; Tinh giản 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Nâng tỷ lệ giáo viên mần non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo theo trình độ mới. Ban hành quy định về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới trong năm 2020; Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Ảnh minh họa

Sửa đổi, bổ sung quy định về tự chủ tài chính, vị trí việc làm và việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ

Thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng cán bộ khoa học, công nghệ từ các nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín từ nước ngoài…

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 4: 100%; Tỷ lệ ngăn chặn xử lý nghiêm kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật mà phát hiện xác minh được trên mạng xã hội: 70-80%; Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội: 33,5%

Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia: 90%; Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 80%;

Tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 60%; Tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 30%; Tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 30%;

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức, 2,5% biên chế viên chức