nhựa tái chế

Yên Bái: Giảm ô nhiễm môi trường từ những mô hình biến rác thải thành sản phẩm hữu ích
Sản xuất dây buộc, dây khâu từ nhựa tái chế; sản xuất dầu FO-R từ các loại phế phẩm công nghiệp từ cao su hay sử dụng nhựa tái chế làm đồ dùng, đồ chơi, phục vụ trong hoạt động dạy và học,…là những mô hình biến rác thải thành sản phẩm hữu ích xuất hiện ngày càng nhiều ở Yên Bái.