ô nhiễm môi trường biển

Vùng biển Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi hoạt động xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản
Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời thông tin báo chí quan tâm về việc Nhật Bản xả hàng triệu tấn nước phóng xạ xuống biển, được biết hoạt động xả thải này sẽ không gây tác động đến vùng biển Việt Nam.