ô nhiễm môi trường biển

Bắc Ninh: Các cơ sở Đoàn ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần 4 năm 2022
Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của các tổ chức Đoàn nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.