phản ánh

TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra doanh nghiệp bị phản ảnh gây ô nhiễm môi trường
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở TNMT, Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp thuộc điểm nóng gây ô nhiễm.