phát triển công nghiệp

Thái Nguyên: TP. Phổ Yên gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường
Cùng với thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, những năm qua, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn; đồng thời ưu tiên những nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững…