Quận Ba Đình

Ba Đình (Hà Nội) - Bài 2: Quá hạn phải di dời, bà Nguyễn Thị Nội vẫn chưa trả lại diện tích sử dụng chung
Ngày 21/11/2023, UBND phường Thành Công ban hành thông báo yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Nội tự tháo dỡ cửa tại chỗ bán gà, trả lại diện tích sử dụng chung cho tập thể. Không được cho thuê cho mượn đối với diện tích này... Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/12/2023. Tuy nhiên, đến nay bà Nội vẫn chưa thực hiện.