quận Thanh Xuân

[Góc nhìn tuần qua] Năm 2023 – Khi tình người rực cháy trong bóng tối
Một năm qua đi với rất nhiều khó khăn, thách thức; một năm mà đất nước chúng ta đạt được nhiều thành tựu từ mọi lĩnh vực như kinh tế, xã hội, du lịch, … Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng không thiếu những nốt trầm trong cuộc sống khiến chúng ta chạnh lòng mỗi khi nhớ đến. Trong số cuối cùng của năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong năm vừa qua.