Quảng Nam: Tăng cường bảo đảm đập, hồ chứa nước

(Moitruong.net.vn) – Để đối phó với tình hình mưa bão hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sơm triển khai thực hiện các công việc trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. 

>>> Tấm lợp Amiang trắng tại Việt Nam, cần nhanh chóng loại bỏ, muộn nhất là năm 2023

>>> Đồng Tháp: Vỡ đê, gần 150ha lúa bị nhấn chìm trong biển nước

>>> Thanh Hóa: Xuất hiện điểm sạt trượt gần thủy điện Trung Sơn

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình trạng an toàn đập, hồ chứa nước. Ảnh TN&MT

Theo Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra công trình trước lũ, thực hiện phát dọn bụi rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập, mang tràn, mang cống và nạo vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.. UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị cấp dưới cung cấp danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp để chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Công Thương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tổ chức đào tạo, tập huấn quản lý và vận hành công trình thủy lợi, quản lý an toàn đập nhằm từng bước củng cố đủ năng lực, chuyên môn đối với cán bộ trực tiếp quản lý công trình.

Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện đối với các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững; phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở, Ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các địa phương thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Phương Thảo (t/h)