Quảng Ninh: Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM

Minh Kiên|09/06/2021 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã huy động và sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM.

Các nguồn vốn được phân bổ, huyện đã quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích và đối tượng, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án xây dựng công trình NTM trên địa bàn.

Các nguồn vốn đầu tư cho NTM được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích và đối tượng. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án xây dựng công trình NTM trên địa bàn tỉnh.

Đường giao thông của xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) được nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Xây dựng NTM là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn, trong đó sự tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể là việc sôi nổi thi đua chung sức xây dựng NTM, tình nguyện góp công, góp của, hăng hái tham gia bàn bạc, hiến kế…

Cách làm của nhiều địa phương trong tỉnh là đã ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời chú trọng làm tốt công tác dân vận khéo để củng cố sự đồng thuận, chung sức của cộng đồng vào nhiệm vụ chung xây dựng NTM. Đặc biệt là liên tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Quảng Ninh tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ, làm thay đổi diện mạo của địa phương, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và phúc lợi cho nhân dân. Hệ thống đường, điện, trường, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn NTM và từng bước tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Ninh quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; với quy trình phân bổ vốn hợp lý. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm phù hợp với nguồn lực ngân sách, khả năng huy động của người dân ở địa phương, triển khai đến đâu xong đến đó, bàn giao đưa vào sử dụng ngay khi hoàn thành, nên tỉnh Quảng Ninh không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng NTM.

Minh Kiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM