Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và núi đá Sài Sơn (Hà Nội)

Phong Anh|12/01/2024 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhằm bảo tồn, gìn giữ lâu dài các giá trị lịch sử, văn hóa của chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định quy hoạch đối với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 5/1/2024 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

11-cthay.jpg
Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 98,30 ha, bao gồm khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và vùng đệm, nằm trên địa bàn ba xã: Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn, gìn giữ lâu dài các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khoa học, địa chất, địa mạo của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách; phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị của di tích, hình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho địa phương góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn lực để bảo tồn di tích.

Đồng thời, xác định ranh giới bảo vệ, làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới di tích; xác định các khu chức năng, khu dân cư bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan, môi trường. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thu hút nguồn lực đầu tư và triển khai các dự án thành phần bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng quy định về quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích và các giải pháp quản lý, bảo vệ di tích theo quy hoạch.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt; điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng.

Nội dung  nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch; các chỉ tiêu, dự báo phát triển của khu vực; nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và núi đá Sài Sơn (Hà Nội)