rừng Amazon

Nạn phá rừng Amazon ở Brazil giảm 30% trong 6 tháng đầu năm
Dữ liệu vệ tinh mới của Chính phủ Brazil cho thấy, nạn phá rừng Amazon ở Brazil đã giảm 33,6% trong 6 tháng đầu năm 2023. Đây được xem là tín hiệu tích cực nhờ thực hiện các chính sách mới nhằm ngăn chặn nạn phá rừng ở Brazil.