rừng Amazon

Brazil mất khoảng 42.000 km2 thảm thực vật trong ba năm
Tình trạng phá rừng ngày càng tăng được quan sát ở tất cả các quần xã sinh vật và trong ba năm qua, diện tích rừng bị mất ở Brazil đã lên tới 42.000 km2, gần bằng diện tích của bang Rio de Janeiro.