san hô

Bắc Kạn thả bổ sung hơn 13.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Nặm Cắt
Sáng ngày 27/10, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thả bổ sung hơn 13.000 con cá giống xuống hồ Nặm Cắt nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.