sông Đà

Chương Mỹ (Hà Nội): Cần kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Chương Mỹ và khu vực lân cận sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà
Năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Chương Mỹ và khu vực lân cận sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà. Dự án này được thành phố giao cho Công ty môi trường đô thị Xuân Mai làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thành gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng đến môi trường.