Tập đoàn Amaccao chỉ đạo xử lý tồn tại về môi trường ở nhà máy Amaccao Hà Nam

Moitruong.net.vn

– Sau khi có kết luận thanh tra của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về một số vi phạm về môi trường tại Công ty CP Amaccao Hà Nam, Tập đoàn Amaccao đã chỉ đạo các bộ phận chức năng xử lý khắc phục những tồn tại về môi trương tại công ty này

Thời gian vừa qua, người dân sông xung quang nhà máy sản xuất bê tông, cấu kiện bê tông của Công ty CP Amaccao (Công ty CP Amaccao Hà Nam) thuộc phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bức xúc phản ánh nhà máy này hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước và đời sống của người dân. 

Sau khi báo chí thông tin, thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã vào cuộc kiểm tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty CP Amaccao Hà Nam

Ngày 13/03/2020, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành kết luận kiểm tra số 373/KL-STN&MT việc chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường của Công ty CP Amaccao, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Kết luận của cơ quan chức năng khẳng định hàng loạt vi phạm về môi trường của Công ty cổ phần Amaccao. Ảnh báo TN&MT

Theo đó, tại kết luận số 372/KL-STN&MT chỉ rõ: Công ty Cổ phần Amaccao tại Hà Nam không chấp hành các nội dung, quy định, điều khoản tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cụ thể: Công ty chưa xây lắp đủ công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (chưa xây dựng bể xử lý nước thải 160 m3; ao sinh học 1500 m2); chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nhưng đã đi vào hoạt động, vi phạm nghiêm trọng Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty Amaccao không thực hiện đầy đủ, thiếu tần suất giám sát các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường nước, môi trường không khí theo quy định, yêu cầu của Báo cáo ĐTM, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kết luận cũng chỉ rõ, Công ty Amaccao xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thông số pH vượt 1,008 lần, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty Amaccao tự ý đổ thải ra khu vực mỏ chưa hoàn nguyên gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường. Ảnh báo TN&MT

Trước những vi phạm nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty Amaccao đình chỉ hành vi vi phạm; khắc phục các tồn tại đang vi phạm; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; chấp hành nghiêm quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng. Công ty chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định.

Sau khi có kết luận thanh tra của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về một số vi phạm về môi trường tại Công ty CP Amaccao Hà Nam, Tập đoàn Amaccao đã chỉ đạo các bộ phận chức năng xử lý khắc phục những tồn tại về môi trương tại Công ty này.

Hiện tại, Công ty CP Amaccao Hà Nam đang khẩn trương đôn đốc nhà thầu xây dựng hoang thiện nhà máy xử lý nước thải, bốc xúc những bã bê tông đổ thải không đúng quy định để di chuyển đi nơi khác. Thực hiện quan trắc môi trường theo đúng cam kết trong ĐTM. Ký hợp đồng vận chuyển thu gom xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng hành nghề vận chuyển xử lý chất thải nguy hại.

Minh Anh