Thái Nguyên: Xử phạt chủ trang trại lợn hơn 800 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường

Tuấn Phong|15/06/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt đối với bà Trần Thị Mai – chủ trang trại lợn tại xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên với số tiền 816 triệu đồng vì có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên: Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bà Trần Thị Mai tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên gây ô nhiễm môi trường nhiều lần mà không khắc phục; đã bị xử lý vi phạm hành chính đối với việc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên so với thông số môi trường thông thường.

Hệ thống ống cống dẫn thải từ trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bà Trần Thị Mai tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương xả thẳng ra sông Công

Cụ thể, bà Trần Thị Mai đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 15/11/2012; Quyết định số 1951/QĐ-XPVPHC ngày 02/10/2013; Quyết định số 1690/QĐ-XPVPHC ngày 07/7/2016. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2014. Ngày 31/5/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành Kết luận kiểm tra số 36/KL- STNMT chỉ ra những hành vi vi phạm trong quá trình xử lý nước thải, chất thài từ hoạt động chăn nuôi của gia đình bà Trần Thị Mai.

Các quyết định xử phạt vi phạm của UBND tỉnh Thái Nguyên và cơ quan chức năng địa phương đều yêu cầu bà Trần Thị Mai chấm dứt hành vi xả nước thải chăn nuôi vượt quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, đến nay trang trại không thực hiện biện pháp khắc phục, tiếp tục xả nước thải chăn nuôi vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Theo đó, vào hồi 17h10 ngày 26/4/2022, trang trại đã xả nước thải chăn nuôi ra môi trường vượt QCVN 62-MT: 2016/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Cụ thể: Trang trại xả nước thải chăn nuôi không qua hệ thống xử lý ra sông Công (vị trí điểm xả gần trại nái giáp khu vườn cây) có chỉ tiêu BOD5 vượt 36,37 lần; COD vượt 25,03 lần; tổng N vượt 8,03 lần; Coliform vượt 6 lần; TSS vượt 4,73 lần… với lượng nước thải là 15,3m3/ngày.

Vào hồi 18h05 ngày 26/4/2022, trang trại đã xả nước thải chăn nuôi ra môi trường không qua hệ thống xử lý ra sông Công (vị trí điểm xả gần trại nái giáp khu vườn cây) có chỉ tiêu BOD5 vượt 40,49 lần; COD vượt 28,23 lần; tổng N vượt 7,38lần; Coliform vượt 5,3 lần; TSS vượt 9,86 lần…với lượng nước thải là 24m3/ngày.

Với những vấn đề tồn tại nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với bà Trần Thị Mai về các hành vi: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 20m3/ngày; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày;

Không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần số giám sát); gây ô nhiễm môi trường kéo dài, lặp lại nhiều lần mà không khắc phục được, đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với việc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên với thông số môi trường thông thường.

Ngày 23/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 1094/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm nêu trên đối với cá nhân bà Trần Thị Mai với tổng số tiền 816 triệu đồng; Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này trong 7 tháng 15 ngày.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu cá nhân, hộ gia đình bà Trần Thị Mai phải hoàn thành công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường với số tiền trên 6,3 triệu đồng; buộc phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Kết luận Kiểm tra số 36/KL-STNMT ngày 31/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Gia đình bà Trần Thị Mai phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung; báo cáo kết quả khắc phục về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TPThái Nguyên và UBND xã Tân Cương trước ngày 20/6.

Tuấn Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Xử phạt chủ trang trại lợn hơn 800 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường