Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết liên cư 3 xã tại Lai Châu, Chủ tịch nước trao tặng 50 căn nhà "Đại đoàn kết"

Hạ Vy|12/11/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, huyện Phong Thổ (Lai Châu), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

ctich-tham-du-3-xa-12.png

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng tỉnh Lai Châu 50 Nhà “Đại đoàn kết” trị giá 2,5 tỷ đồng, trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của 3 xã.

Chiều qua, tại Nhà văn hóa xã Khổng Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và 19 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu và đông đảo nhân dân địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn Hoàng Kiều Ánh, các xã Khổng Lào, Hoang Thèn, Mường So có 30 khu dân cư, với 3.404 hộ gia đình, gồm 5 dân tộc Kinh, Thái, Dao, Mông, Dáy cùng sinh sống. Nhân dân địa phương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, keo sơn; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước hương ước ở khu dân cư; hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những nông sản có giá trị kinh tế cao. Ngày càng nhiều mô hình hiệu quả phát triển kinh tế gia đình, hình thành lên vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đến nay đã có 2/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà con 3 xã chú trọng bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, tích cực tham gia các mô hình tự quản ở khu dân cư; đời sống ngày càng được nâng lên góp phần thay đổi diện mạo nông thôn về mọi mặt; khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn liên khu dân cư ngày càng được củng cố và tăng cường... Các hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân phong phú, đa dạng về nội dung hoạt động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; các hình thức giao lưu liên khu dân cư trong xã, liên xã đã và đang được nhân rộng.

Trò chuyện với bà con, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Trong 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, đồng bào các dân tộc trong cả nước luôn một lòng đi theo Đảng để xây dựng sự nghiệp cách mạng. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng và mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả của Ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi thôn, làng, ấp, bản, tổ nhân dân.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư trên cả nước, đây cũng là dịp ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước nêu rõ, Lai Châu là tỉnh biên giới, phên giậu của Tổ quốc, có lịch sử hào hùng gắn với hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; với dấu ấn đậm nét của những chiến công, những đóng góp to lớn của đồng bào 20 dân tộc anh em đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trong những năm qua, nhất là sau gần 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, dù còn gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Đến nay, Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Lắng nghe các báo cáo, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội nói chung, trong phong trào toàn dân đoàn kết nói riêng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã đã đạt được. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tệ nạn xã hội và những vấn đề phát sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường đang làm xói mòn giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. “Nếu chúng ta không quan tâm, cùng nhau đoàn kết, bảo ban nhau thực hiện, cùng vượt qua thì mỗi người, mỗi gia đình khó có thể có được cuộc sống văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Để phát huy những kết quả tốt đẹp trong phong trào toàn dân đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của địa phương, Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh uỷ Lai Châu chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong từ tưởng, hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy vai trò gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ; qua đó đẩy mạnh tuyên truyền để bà con thấu hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhân dân vùng sâu, vùng xa, chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia…; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền 3 xã quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên tinh thần phát huy mạnh mẽ tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư; cán bộ cơ sở sâu sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ bà con xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Chủ tịch nước mong muốn mỗi người dân cần tự thấy trách nhiệm của mình đối với thôn bản, quê hương, đất nước; đồng thuận, hưởng ứng và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn; luôn giữ gìn không để bản thân, con em mình mắc vào thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, không phạm tội. Bà con đoàn kết, gắn bó, xây dựng gia đình, cộng đồng không chỉ để phát triển kinh tế, làm giàu mà còn gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của gia đình, dòng họ; động viên con cháu chăm ngoan, học giỏi…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết liên cư 3 xã tại Lai Châu, Chủ tịch nước trao tặng 50 căn nhà "Đại đoàn kết"