thành phố đà nẵng

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số bảo vệ môi trường
TP Đà Nẵng vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là địa phương thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) tốt nhất cả nước.