thành phố Vinh

Vĩnh Phúc: Tập trung khắc phục hậu quả sau mưa bão
Tỉnh Vĩnh Phúc, mưa to làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở các địa phương đã xuất hiện các điểm ngập cục bộ làm chia cắt giao thông.