thời tiết khô

Bình Thuận báo động cháy rừng ở mức nguy hiểm
Trước cảnh báo cháy rừng cấp IV và cấp V, tỉnh Bình Thuận triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm ‘4 tại chỗ’.