thuốc lá

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc lá điện tử
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các Bộ Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng.