tỉnh Hòa Bình

Công bố Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tập trung chuẩn bị chu đáo và triển khai nhanh các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nhất là 2 tuyến cao tốc động lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh thu hút các nhà đầu tư và giữ được vai trò là trung tâm kết nối vùng.