tình trạng rác thải

TP.Hồ Chí Minh tái phát sinh 131 điểm ô nhiễm môi trường
Mới đây, Sở TN&MT TP.HCM đã có báo cáo thông tin tình hình chất lượng vệ sinh môi trường đô thị tháng 5-2024 trên địa bàn TP.