Toạ đàm: Bất cập trong công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn (Phần 2)

Moitruong.net.vn

– Mặc dù được triển khai tích cực trong thời gian dài với những giải pháp cụ thể, nhưng việc phân loại rác tại nguồn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đạt kết quả như mong muốn. Đâu là giải pháp hiệu quả? Mời quý vị và các bạn đón xem buổi Tọa đàm: Giải pháp nào cho công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn?

Phân loại rác thải tại nguồn là việc làm mang lại nhiều lợi ích cả trước mắt và lâu dài cho môi trường, xã hội, kinh tế… Hiệu quả mang lại là sẽ trực tiếp giảm độc hại do các loại vật liệu khó phân hủy tồn dư trong môi trường đất, giảm ô nhiễm về mùi hôi, nước rỉ rác, đặc biệt sẽ tiết kiệm diện tích đất dùng để chôn lấp rác. Dưới góc độ phát triển, đây còn là việc làm thiết thực nhằm xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững. Vậy giải pháp nào để việc “Phân loại rác thải tại nguồn” đạt hiệu quả?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi tọa đàm với sự tham gia của Ts. Hồ Ngọc Hải – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Huynh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

XEM VIDEO CLIP: Bất cập trong công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn (phần 2)

Ban Biên Tập