TP.HCM ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa mới

Moitruong.net.vn

– Ngày 26.3, UBND TP.HCM đã quyết định ban hành các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các trường khi chọn sách giáo khoa cần bảo đảm được 2 tiêu chí chính là phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của thành phố và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy – học tại trường phổ thông.

Cụ thể, ở tiêu chí thứ nhất, UBND TP yêu cầu các trường chú trọng yếu tố sách giáo khoa mới phải đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Mặt khác, bộ SGK được lựa chọn phải khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm…

Quy định lựa chọn sách giáo khoa của TP HCM bao gồm 2 tiêu chí.

Ở tiêu chí thứ 2, tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, UBND TP quy định phải phù hợp với các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giáo viên… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ; giáo dục kỹ năng giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của TP. Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

>>>Xem thêm:Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tinh giản 5-7 tuần so với chương trình học ban đầu

Sách giáo khoa phải đáp ứng tích cực, có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Mai An (t/h)