TP Quy Nhơn

Ngành tài nguyên và môi trường Bình Định thúc đẩy chuyển đổi số
Vừa qua, tại TP Quy Nhơn, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành tài nguyên và môi trường.