Trường Thịnh

Gia Lai: Hàng chục héc-ta cây keo, hồ tiêu bị thiêu rụi
Tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có gần 32 hecta cây trồng các loại của người dân và doanh nghiệp đã bị thiêu rụi.Trong số đó có đến 8,54 hecta hồ tiêu của một doanh nghiệp.