uống nước

75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ: Nối dài hành trình tri ân
Trong suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút sự tham gia của toàn xã hội.