Vĩnh Long

Sạt lở bờ sông Măng Thít, Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp
Tỉnh Vĩnh Long vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Măng Thít đoạn thuộc ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.