vu lan

Vu Lan không chỉ một ngày trong năm
Ngày rằm tháng bảy hằng năm, tôi thường theo chân mẹ đến ngôi chùa cổ gần nhà để dự lễ Vu Lan. Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong ngõ vắng, tách biệt với Sài Gòn nhộn nhịp ngoài kia.