WHO

WHO hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cam kết sẽ hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng kế hoạch giảm lượng khí thải carbon và lượng chất thải xả ra môi trường của ngành y tế.