Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể danh thắng Yên Tử là di sản thế giới

Moitruong.net.vn

– Dự kiến, việc giải trình hồ sơ công nhận khu danh thắng Yên Tử là di sản văn hóa thế giới  sẽ được thực hiện tại kỳ họp của hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO vào đầu năm 2023.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) của 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đã có buổi làm việc bàn về việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

Theo nghiên cứu bước đầu, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm 03 cụm tích chính là: Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Khu Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triệu (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Khu Di tích – Danh thắng Tây Yên Tử (huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Quần thể danh lam thắng cảnh Yên Tử

Trước đó, từ năm 2012, việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới đã được tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Bắc Giang khởi động. Gần đây, sau thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trong đó bổ sung tỉnh Hải Dương vào địa bàn nghiên cứu lập hồ sơ quần thể di tích Yên Tử. Trên cơ sở này, tỉnh Quảng Ninh cùng tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện việc xây dựng hồ sơ.

Theo đó, trong năm 2020 hồ sơ tóm tắt sẽ được hoàn thành và đưa vào danh sách dự kiến đề cử di sản UNESCO. Bên cạnh đó, trong thời gian sớm nhất sẽ thực hiện các công việc liên quan để hoàn thiện hồ sơ di sản, bảo vệ trước Hội đồng Di sản Quốc gia, sau đó trình lên Thủ tướng Chính phủ để xin phép nộp hồ sơ lên UNESCO.

Dự kiến, trong các năm 2021 và 2022, bản hồ sơ hoàn thiện (bằng tiếng Anh) của quần thể danh thắng Yên Tử sẽ được gửi tới trụ sở UNESCO, đồng thời Việt Nam sẽ đón các chuyên gia ICOMOS/IUCN (Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế, thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của UNESCO) sang thẩm định di sản.

Sau giai đoạn thẩm định này, hồ sơ sẽ được giải trình, bổ sung, phản biện… lại các báo cáo thẩm định của chuyên gia ICOMOS/IUCN. Dự kiến có thể thực hiện bảo vệ hồ sơ tại kỳ họp của Hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO vào đầu năm 2023.

Trong trường hợp thành công, quần thể danh thắng Yên Tử sẽ là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam phân bổ trên 3 địa phương khác nhau.

Huyền Anh