Nguyễn Linh Ngọc

Hội NS&MT Việt Nam tiếp và làm việc với JICA về triển khai Dự án KCN sinh thái, thông minh tại tỉnh Bà rịa – Vũng tàu
Chiều ngày 04/12/2023, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiếp và làm việc với nhóm chuyên gia JICA về thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy chế Khu công nghiệp kiểu mẫu – Khu Công nghiệp thông minh thẹo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN tại tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.