Bác Hồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tết trồng cây 2024 – Vì một Việt Nam xanh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành và kêu gọi toàn thể cộng đồng, nhân dân và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây vì “một Việt Nam xanh,” an toàn và phát triển nhanh, bền vững.