Bác Hồ

Phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tòa án là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”
Làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu cán bộ, công chức ngành Tòa án phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tòa án là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; phải “gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân”.