bảo vệ môi trường biển

Cấp bách bảo vệ môi trường biển trước vấn nạn rác thải nhựa
Các nhà khoa học thuộc Đại học Otago đã tìm thấy vi nhựa trong 3/4 số loài cá thương mại ở miền Nam New Zealand. Thông tin này một lần nữa nhấn mạnh sự cấp bách của việc bảo vệ môi trường biển trước vấn nạn rác thải nhựa.