bảo vệ môi trường biển

Thanh Hoá: Nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường biển
Trước thực trạng đáng báo động về rác thải biển, trong những năm gần đây, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức thug om rác thải. Đây là những hoạt động thiết thực hướng tới Ngày môi trường Thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Ngày quốc tế về đa dạng sinh học