bệnh tim mạch

Tăng cường lối sống lành mạnh làm giảm các bệnh tim mạch
Để có trái tim khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải thay đổi lối sống, tăng cường những thói quen lành mạnh.