Bình Định phấn đấu thuộc nhóm phát triển dẫn đầu miền Trung

Gia Hân|19/09/2023 21:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đưa tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị.

071c2b3f-4112-454a-bf03-d1455e278803.jpeg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong điều kiện có những thuận lợi song khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thuận lợi là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, những thành quả của nhiệm kỳ trước để lại. Kinh tế của đất nước, của tỉnh tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước không ngừng được củng cố.

Song, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, Bình Định phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, đó là tác động chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị, xung đột vũ trang trên thế giới.     

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh đã đoàn kết, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19; nỗ lực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị; chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, cải thiện năng lực cạnh tranh; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm, khắc phục yếu kém… những nỗ lực ấy đã mang lại những kết quả tích cực.

Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá thực chất kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, phân tích những mặt đã làm được, chưa làm được, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, qua đó bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

eea52be6-572b-4e29-80c3-e5d4ffb10c52.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định Lê Kim Toàn trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho thấy: Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song vơi sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, của quân và dân, Bình Định đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; tiềm năng, lợi thế của tỉnh được phát huy.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trận tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Tính đến tháng 6/2023, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 54.442,8 tỷ đồng, xếp thứ 6/14 tỉnh, thành miền Trung (tăng 1 bậc so với năm 2019); GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 70.639 triệu đồng (tương đương 2.995 USD), xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung; đến tháng 6/2023, thu nội địa đạt 5.460 tỷ đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung.

e8931bbe-7a08-4c06-936e-ba81b98eea0d.jpeg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị gắn với nghiên cứu thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác kết nạp đảng viên mới được tăng cường cả về chất và lượng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 5.767 đảng viên, bình quân đạt 3,14%/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nhận định: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ; trong đó toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Định cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy ý chí, truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến 2025 tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định phấn đấu thuộc nhóm phát triển dẫn đầu miền Trung